تامین کننده گرامی،
جهت سهولت در مشاهده آگهی ها، گروه و زیرگروه مرتبط به فعالیت خود را فیلتر نمایید.
27 دی 1400 3 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : EN112416
بازدید مطلب : 4 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : الکتریکال

خرید انکودر های BAUMER

در تهیه پیشنهاد توجه به موارد زیر ضروری است: در نامه پیشنهاد فنی درج برند، کدفنی کامل و مدل الزامی است؛ ارائه دیتاشیت/کاتالوگ/بروشورهای مربوطه به همراه پیشنهاد دارای امتیاز فنی می باشد. پیشنهاد مالی به صورت ارزی با حداقل یک ماه اعتبار قیمت ارائه گردد. (نرخ تسعیر ارز: بهای روز حواله فروش در سامانه سنا می باشد.) زمان تحویل...
26 دی 1400 2 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : EN112389
بازدید مطلب : 9 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : الکتریکال

خرید فوری ترانسفرمرهای روغنی توزیع 33KV/0.4KV ( کم تلفات / نرمال )

خرید فوری در صورت عدم موجودی ترانس 630kva ، ترانس 500kva هم مورد قبول است به مشخصات فنی درخواستی مندرج در فایل PDF حتما دقت شود.